Piniata na słodycze: Piniatę wypełnia się słodyczami lub drobnymi zabaweczkami.

Dziecko pociąga za przymocowane do piniaty tasiemki, kiedy trafi na właściwą zawartość wypada.

Opcja druga... Dziecko uderza w piniatę specjalnym kijem aż wysypie się zawartość.